LEASE & FINANCE

 

van der Kaap biedt zowel voor bedrijven als particulieren de mogelijkheid een nieuwe auto of een occasion te leasen of financieren, omdat wij contacten onderhouden met diverse Lease- en financiering- maatschappijen kunnen wij u altijd een op uw wensen afgestemde aanbieding doen.

 

U hebt de keuze uit de volgende leasemogelijkheden:

  • OPERATIONELE LEASE

(Huur- verhuurovereenkomst) Operationele lease is het door de Mobility Service Nederland  beschikbaar stellen van een door u gewenst voertuig tegen een vooraf bepaalde maandprijs en voor een vooraf bepaalde vaste looptijd. Het is voor u een Off-balancefinanciering met het voertuig als enig onderpand en waarvoor u de termijnbetalingen als kosten ten laste van uw verlies- en winstrekening brengt. In het maandelijkse leasetarief zijn onder andere de kostencomponenten afschrijving en rente opgenomen. Verder bepaalt u zelf of bijvoorbeeld de kosten voor reparatie, onderhoud, banden, vervangend vervoer en verzekering worden meegenomen. (in dat geval spreken we over Full Operational Lease) De leasetermijnen worden belast met B.T.W. Mobility Service Nederland is zowel juridisch als economisch eigenaar en heeft het voertuig op de financiële balans. Na afloop van de contractperiode komt het voertuig ter beschikking van de leasemaatschappij. Wij bieden u de mogelijkheid om het voertuig aan het einde van de leaseperiode te kopen voor een aantrekkelijke prijs.

  • NETTO OPERATIONELE LEASE

(Huur- verhuurovereenkomst) Netto operationele lease komt overeen met de hiervoor omschreven operationele lease, met dien verstande dat u de kosten van verzekering, reparatie*, onderhoud* ,banden en vervangend vervoer (* =conform fabrieksvoorschrift) voor eigen rekening neemt.

  • FINANCIAL LEASE

(huurkoop overeenkomst) Financiële lease betekent voor u een On-balance financiering. Het is een geldlening met het voertuig als enig onderpand, waarop u in fiscale zin afschrijft. U bent economisch eigenaar van het voertuig en na betaling van alle leasetermijnen wordt u tevens juridisch eigenaar. Het is gebruikelijk om bij financiële lease geen rekening te houden met een restwaarde. Het is mogelijk om met een verhoogde slottermijn te calculeren van maximaal 5% van het investeringsbedrag.

 

KOSTENCOMPONENTEN

  • AFSCHRIJVING EN RENTEKOSTEN

Het af te schrijven bedrag tussen investering en restwaarde wordt vermeerderd met de totale rentekosten over de gehele looptijd en vervolgens op annuïteitenbasis in het leasetarief verwerkt

  • RENTEPERCENTAGE

Het ingecalculeerde rentepercentage is gerelateerd aan de Interest Rate Swap (IRS). Indien op het moment van ingebruikneming van het voertuig de IRS afwijkt van die op de offertedatum, behouden wij het recht een aanpassing te doen op de geoffreerde leaseprijs. Na ingebruikneming van het voertuig verandert het rentepercentage niet meer.

  • REPARATIE, ONDERHOUD EN BANDEN

De kosten voor reparatie, onderhoud en banden kunt u op laten nemen in het leasetarief. Onderhoud en reparatie geschiedt bij de dealer van uw keuze.

  • VERVANGEND VERVOER

Vervangend vervoer is een kenmerkend onderdeel van Operationele Lease. Continuïteit van vervoer is van groot belang voor het bedrijfsleven. Als de leaseauto door schade- of onderhoudsreparatie tijdelijk buiten gebruik gesteld is, vervangt Mobility Service Nederland hem met een gelijkwaardige auto. Zodra de lease-auto tengevolge van een schade- of onderhoudsreparatie stil komt te staan zal Mobility Service Nederland per direct een gelijkwaardige auto inzetten.

  • HOUDERSCHAPSBELASTING

Dit is een landelijk vastgesteld tarief wat gerelateerd is aan het ledig gewicht van het voertuig. Hiervoor bestaat een staffel die het gewicht van het voertuig koppelt aan het tarief voor de houderschapsbelasting, de nieuwe naam voor het vroegere wegenbelasting.

  • ASSURANTIE / VERZEKERING

De voertuigen dienen tegen de boekwaarde van de leasemaatschappij verzekerd te worden als u zelf de verzekering verzorgt. Dit betekent dat in geval van een totaal verlies (schade, diefstal etc.), de verzekeringsmaatschappij de boekwaarde en niet - zoals gebruikelijk - de dagwaarde vergoedt. De leasenemer wordt in zo'n geval dan ook niet belast met het verschil tussen boek- en dagwaarde. De voertuigen worden WA+CASCO verzekerd. Dit laatste betekent dat de assurantie-premie - en derhalve ook het leasetarief - niet verhoogd worden na een schadegeval. De maximale WA-dekking bedraagt € 2.270.000,- per gebeurtenis. Het eigen risico voor niet-verhaalbare schades bedraagt € 150,00 per schadegeval. Tevens is een inzittendenverzekering bij de polis inbegrepen. Wilt u zelf voor de verzekering zorg dragen, dan kan dat. U blijft dan zelf bemoeienis houden bij eventuele schadeafwikkelingen. Om er van verzekerd te zijn dat de assurantie van het voertuig goed geregeld is, zullen wij u verzoeken om een bewijs (kopie polis) hiervan te overleggen.